Barnehagetilsyn.no er et nettsted hvor barnehager leverer tilsynsrapport til den lokale tilsynsmyndighet. Vi tilbyr også tips og hjelp i forbindelse med rapporteringen og i andre sammenhenger.

Vår linkside har mange linker til nyttig informasjon. Når barnehagene fyller ut tilsynsrapportene, vil de bli fulgt opp automatisk på de punkter som barnehagen har problemer med. Det vil bli tilbudt hjelp og informasjon slik at arbeidet med å bli ajour med lover og regler blir enklere og raskere.